SATIŞ HİZMETLERİ

  • Satış Analizleri ve Strateji Belirlenmesi
  • Proje Fiyatlandırma ve Fizibilite çalışmaları
  • Satış Takibi
  • Satış Ekibinin Oluşturulması
  • Bölgenin ve Bölgedeki Rakiplerin SWOT analizi
  • Müşteri Takibi
  • Satış Öncesi ve Satış Sonrası Yönetimi
  • Raporlama sunumları